Site Language:

Ελληνικά English Francaise

Italian Spanish Slovenian

Bienvenido:

PROJECTE RESIDUS ZERO (1G-MED08-533)

El projecte "Low Cost - Zero Waste Municipality" (Baix Cost - Zero Residus Municipals) amb les sigles “ZERO WASTE” va començar oficialment el maig del 2009. Durant 36 mesos l’associació en què participen set socis - Efxini Poli, Xarxa d’Autoritats Locals per al Desenvolupament Social, Cultural, Turístic, Ambiental i Agrícola, GRÈCIA (soci líder); Societat de Reciclatge Ecològic, GRÈCIA; Universitat Aristòtil de Tessalònica, Laboratori de Transferència de Calor i d’Enginyeria Ambiental, GRÈCIA; Municipi de Ragusa, ITÀLIA; UAB - Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d’Enginyeria Química, CATALUNYASPAIN; Centre de Recerca Científica Bistra Ptuj, ESLOVÈNIA; BRGM - Estudis Geològics Regionals de la Província dels Alps - Costa Blava, FRANÇA - estan treballant en la difusió de coneixements pràctics i en la recopilació de dades per tal de facilitar als municipis l’aplicació de mètodes de reducció de residus.  
El projecte té per objectiu desenvolupar un sistema de gestió integrat de residus zero per als municipis, basat en els principis de reutilització, reciclatge i reducció dels residus que acaben en els abocadors. Per fer front a aquest repte, el projecte es centra en accions de sensibilització dirigides.
En el marc del projecte ZERO WASTE es preveu la realització de les següents activitats:

- el desenvolupament d’un pla de comunicació del projecte; una pàgina web, fulletons, pòsters, material publicitari; una campanya de premsa i mitjans de comunicació; organització de jornades informatives amb tallers temàtics i exposicions.

- el desenvolupament d’enquestes i l’anàlisi de sistemes de residus zero per avaluar els mètodes de gestió de residus dels municipis. L’estudi dels requisits operatius per a la implementació d’instal·lacions municipals de compostatge de residus orgànics domèstics.

- l’intercanvi d’experiències en: l’anàlisi dels inventaris de les millors i les pitjors pràctiques i d’anàlisis DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) transnacionals; organització de tallers sobre mètodes de gestió de residus i  resolució comuna sobre l’aplicació de residus zero.

- la implementació del procediment de sistemes alternatius de gestió de residus en municipis, composat de directrius pràctiques per a cada municipi pilot i aplicació pilot.

- el desenvolupament d’eines de política regional: la creació d’un manual general sobre el procediment d’implementació de sistemes alternatius de gestió de residus i una eina interactiva de suport per a la presa de decisions; la participació i l’intercanvi de coneixements per als treballadors municipals, responsables polítics i altres parts interessades.

- l’aplicació pilot de compostatge domèstic per a un determinat nombre de llars.

El projecte ZERO WASTE es porta a terme dins del programa MED 2007-2010, Objectiu 2.1 “Protecció i millora del patrimoni i dels recursos naturals”, per Grècia és cofinançat  en un 75% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional i en un 25% per fons nacionals.

 

ASSOCIACIÓ DEL PROJECTE ZERO WASTE:

EFXINI POLI, Xarxa d’Autoritats Locals per al Desenvolupament Social, Cultural, Turístic, Ambiental i Agrícola  - GRÈCIA (soci líder)

SOCIETAT DE RECICLATGE ECOLÒGIC - GRÈCIA

UNIVERSITAT ARISTÒTIL DE TESSALÒNICA, Laboratori de Transferència de Calor i d’Enginyeria Ambiental - GRÈCIA

MUNICIPI DE RAGUSA – ITÀLIA

UAB - Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d’Enginyeria Química - CATALUNYA

CENTRE DE RECERCA CIENTÍFICA BISTRA PTUJ - ESLOVÈNIA

BRGM - Estudis Geològics Regionals de la Província dels Alps - Costa Blava - FRANÇA


EU
Project cofinanced by the European Regional Development Fund
              

The site is under continuous construction

2009 © All Rights Reserved. Developed by MIT S.A.